เปลี่ยนได้

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
เปลี่ยนได้

 

หยุดนิ่งอย่างเดียว
จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้
เป็นผู้รู้ได้
เปลี่ยนจากคนโง่
ให้เป็นคนฉลาดได้
 
 


พระเทพญาณมหามุนี
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 36)