วันที่ดีที่สุดในชีวิต

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2557

 

วันที่ดีที่สุดในชีวิต

 


 วันที่ดีที่สุดในชีวิตคือ..วันที่เราบรรลุพระธรรมกายไม่ใช่วันที่ได้เป็นอธิบดี เป็นรัฐมนตรี เป็นประธานาธิบดี หรือเป็นมหาเศรษฐีของโลกนั่นยังไม่ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุด แค่เป็นวันดีวันหนึ่งในชีวิต ซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไร เพราะตำแหน่งมันตัน


      แต่การบรรลุพระธรรมกาย ภายใน  จะทำให้เราได้เข้าถึง ความสุขที่แท้จริง
เราจะได้ศึกษาเรื่องราว ความเป็นจริงของชีวิต หรือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่