ผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
ผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา


ผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นความจริง กับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวทำไปเพราะเข้าใจผิดจริงๆ แต่ก็มีผลสร้างความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากต่างกัน คือ พวกแรกจะหนักกว่า เพราะมีอกุศลเจตนาอย่างแรงกล้า ซึ่งจะมีวิบากกรรมให้ไปมหานรกขุม ๔ จะถูกนายนิรยบาลจับบิดตัว ถลกหนังออก แล้วเอาปากกาเหล็กร้อนเขียนไปบนเนื้อ แล้วถูกทิ่มแทงด้วยอุปกรณ์การเขียนที่เป็นเหล็กร้อน หรือฝนตัวอักษรที่เคยบิดเบือนเอาไว้ตกใส่ ทุกข์ทรมานมาก เป็นต้น
 

ส่วนที่เสนอข่าวเพราะเข้าใจผิด ก็จะมีวิบากกรรมน้อยลงมาหน่อยหนึ่ง เช่น ลงไปแค่ยมโลก ของมหานรกขุม ๔ ซึ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ลงทัณฑ์ทรมานคล้ายพวกแรกที่อยู่ในมหานรกขุม ๔ แต่ว่าเบาบางกว่ากัน
 
 
ในกรณีที่พระทำผิดจริง สิ่งที่ควรทำ คือ ไม่เสนอข่าวในที่สาธารณชน แต่ให้ทางคณะสงฆ์ซึ่งมีสายการปกครองโดยกฎหมาย และพระธรรมวินัยอยู่แล้ว ได้ดำเนินเรื่องแก้ไขกันไปตามความถูกผิดและเหมาะควร เพราะการนำเสนอเรื่องพระสงฆ์นั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะสั่นคลอนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ อีกทั้งศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศ
 

การที่นักข่าวไปทำข่าวเหล่านี้เผยแพร่ออกไป จะได้รับวิบากกรรมตามกำลังแห่งเจตนา เช่น แม้เป็นจริงและเขียนไปตามความเป็นจริง ก็จะมีผลไปสั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนรวม ผู้ที่ทำข่าวดังนี้ จะมีวิบากกรรม คือ ชาติต่อไปก็จะมีคนคอยจับผิด แม้ผิดเล็กน้อยก็ดูเหมือนมาก จะถูกตำหนิติเตียน และปัจจุบัน ใจก็จะเศร้าหมองไปอบายได้ ส่วนที่ข่าวจริงมีนิดเดียว แต่ไปเขียนขยายความจนทำให้เกิดการเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น ก็จะมีวิบากมากกว่า
 


คุณครูไม่ใหญ่
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙