ยามใดท้อแท้ ... จงลุกขึ้นสู้

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2557

 

 ยามใดท้อแท้ ... จงลุกขึ้นสู้ 

 


 ยามท้อแท้ ... จงสู้ ด้วยสติปัญญา
และกำลังใจอันสูงส่ง
ชีวิตไม่ได้ราบเรียบเสมอไป
แต่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
เหมือนภูเขาในป่าดงพงไพร ...
มีลูกเล็ก ลูกใหญ่ สูง ๆ ต่ำ ๆ


ดังนั้น เมื่อเจออุปสรรคของชีวิต
ก็อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย
เสียอะไรก็เสียไป
แต่อย่าเสียความสงบของใจ
อย่าเสียกำลังใจที่จะต่อสู้ ...
กับอุปสรรคนั้น !


 ยามใดที่เราท้อแท้
จงสู้ชีวิตด้วยสติปัญญา
และกำลังใจอันสูงส่ง 

 

☀ คุณครูไม่ใหญ่ ☀