ใจไร้กังวล

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2557

 

 

ใจไร้กังวล

 

สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม
จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล
ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ
เยือกเย็นเป็นนิจ
สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสตลอดกาล
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
นี้เป็นจิตใจสำหรับผู้ที่จะเดินทาง
ไปถึงที่สุดแห่งธรรม


 

พระเทพญาณมหามุนี
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 48)

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร