สร้างโลกสวยด้วยใจเรา

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2557

 

สร้างโลกสวยด้วยใจเรา

 


ไม่มีวิธีการใดเลย
ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์
ขจัดความเห็นแก่ตัว
ความทะเลาะเบาะแว้ง
ความเห็นผิด หรือทิฏฐิมานะ
ให้หมดไปได้...
ดีเท่ากับการปฏิบัติธรรม
ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเรา

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 47)