ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2557

 

 

ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

    มหาทานบารมีที่เรานำปัจจัย ๔ มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานี้ จะไปเป็นสมบัติใหญ่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายง่ายดายกว่าชาตินี้ พอลงมาเกิดก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเรายิ่ง ๆ ขึ้นไป
 


ถ้ามีบารมีมาก
ที่สุดแห่งรูปสมบัติ คือ ได้กายมหาบุรุษ
ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ คือ ได้สมบัติจักรพรรดิ
ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ทำให้ได้วิชชา คือ
วิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔
ที่สุดจะไปรวมประชุมกันอยู่ตรงนั้น
แต่ถ้าหากบารมียังอ่อน ๆ อยู่ ก็ได้ลดหย่อนกันลงมาพระเทพญาณมหามุนี
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 46)