พลังบุญ-พลังบาป

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2557

 

 

พลังบุญ-พลังบาปเรื่องบุญและบาป
หลวงพ่อเชื่อมั่นล้าน ๆ เปอร์เซ็นต์เลยว่า
อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
เวลาบุญส่งผล สิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้
ในทำนองเดียวกัน เวลาบาปส่งผลอะไร ๆ ก็เกิดขึ้นได้
อย่างเช่น ถ้าคนทำบาปเยอะ ๆ ในยุคศีลธรรมเสื่อม
พญามารเขาก็จะเอาบาปของทุกคนมารวมกัน
ส่งกลับมาทำให้กัปวินาศได้
นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ


พระเทพญาณมหามุนี
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 35)