บุญประณีต

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2557

 

 

บุญประณีต

 


ทำบุญประณีต เพื่อให้..หัวใจเราประณีต
จะมีอานิสงส์ คือ ได้สมบัติประณีต
วิมานก็จะประณีต  รัศมีกายเรา ก็จะประณีตสว่างสดใส
ทำบุญประณีตด้วยใจที่ประณีต
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น..
มนุษยสมบัติ  ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ  ก็จะประณีตตามไปด้วย

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่