ถูกทาง ถูกต้อง ถูกส่วน

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2557

 

ถูกทาง ถูกต้อง ถูกส่วน

 


การจะเข้าถึงธรรมกายได้นั้น
ต้องวางใจให้ถูกทาง
คือ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เมื่อถูกส่วน ดวงปฐมมรรคจะเกิดขึ้น
เห็นจุดเบื้องต้นที่จะเข้าถึงธรรมกาย
พอถูกทาง ถูกต้อง ถูกส่วน
ไม่ช้าก็จะถึงที่หมาย คือ
เข้าถึงธรรมกายได้

 


พระเทพญาณมหามุนี
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 54)