@..หมั่นสะสมอารมณ์ดี..อารมณ์สบาย[email protected]

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
@..หมั่นสะสมอารมณ์ดี..อารมณ์สบาย[email protected]
 
 


♡...ถ้าจะให้นั่งได้ดี และเร็ว ต้องหมั่นสั่งสมอารมณ์ดี อารมณ์ที่เป็นกุศลธรรม ที่เป็นบุญ เป็นความดีเอาไว้เยอะ ๆ


♡...จะมีผลในตอนปฏิบัติธรรม จะได้มีอารมณ์เดียวที่ไม่หงุดหงิด งุ่นง่าน ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่ขัดเคืองขุ่นมัวคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มี มันขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละ


♡...ต้องสั่งสมนะ..
สั่งสมตอนไหน ตอนลืมตาตื่นนั่นแหละ พอนาฬิกาปลุกกริ๊ง ตอนตี 4 ตี 5 ลืมตาก็สั่งสมกันเรื่อยมาเลย แล้วไปสิ้นสุดเอาตอนหลับตานอน.. พอหลับตาก็เลิกกัน..


♡...เราจะได้มีอารมณ์ดี..อารมณ์เดียว...
อารมณ์ดีเราก็นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมว่า วันนี้เราทำอะไรบ้าง ตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตา แล้วลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระ ทำภาวนา


♡...ถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์ก็ไม่เป็นไร กราบพระ ๓ ที นะโม ตัสสะ...ฯ นอบน้อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เลย แล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่ง

...ถ้ามีพระผ่านหน้าบ้านก็มาเตรียมอาหารใส่บาตร ไม่มีก็แล้วไป หรือจะหยอดกระปุกมณีทวีบุญไว้ก็ได้

...แล้วก็รักษาใจให้ผ่องใส


♡...มีแต่เรื่องบุญกับเรื่องพระรัตนตรัย
อยู่ในตัว ออกจากบ้านไปก็รักษาใจใส ๆ อย่างนี้เรื่อยไปเลย หรือจะนึกทบทวนย้อนหลังถึงบุญเก่าๆ ที่เราได้กระทำผ่านมา นึกแล้วใจจะได้ชุ่มชื่น


♡...อย่าไปนึกสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัว
หรือแหนงใจ ไม่ว่าคน สัตว์สิ่งของ ที่ทำให้ขุ่นมัว
หรือการกระทำของเราด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ  ที่นึกแล้วมันแหนงใจ นึกแล้วไม่สบายก็อย่าไปนึก..ให้นึกถึงแต่สิ่งที่ทำให้เราสบายใจ ใจใส ใจสะอาด ใจดี อย่างนี้เรียกว่าสั่งสมอารมณ์ดี..."

 
 
 
 
♡คุณครูไม่ใหญ่♡
2 ตุลาคม พ.ศ. 2546