ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร
 
 
 

กัลยาณมิตร  หรือ  ผู้นำบุญ
ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่ไปเชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้น
หากแต่หมายถึง  บุคคลนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงาม
แก่ชาวโลก
ทั้งความประพฤติทางกาย  วาจา  ใจ
ต้องอุดมไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
อย่างนี้จึงจะเรียกว่า "กัลยาณมิตร"  อย่างแท้จริง
 

หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต  
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาตินั้น
ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขแท้จริงทั้งนั้น
และความสุขนี้รวมประชุมอยู่ในพระธรรมกาย
ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุก ๆ คน
 

ในฐานะที่เราเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร
เราก็ต้องไปแนะนำชาวโลก
​เพื่อให้เขาพบความสุขที่แท้จริง
​เพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง
​เพื่อแนะนำให้เขาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้
การที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นจะต้องสั่งสมบุญ
ตั้งแต่การให้ทาน  รักษาศีล  และเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ
 

แม้ทีละเล็กละน้อยก็จะค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้น
แล้วในที่สุดก็จะน้อมนำใจเราเข้าถึงพระธรรมกาย
พบกับความสุขภายใน  ความสุขก็จะขยายออกมาภายนอก
ทำให้จิตใจเบิกบาน  ผิวพรรณวรรณะผ่องใส
มีพลังใจที่จะดึงดูดหมู่ญาติให้มาร่วมบุญด้วย
นี้เป็นหลักสำคัญของผู้นำบุญ
 

ดังนั้น  กัลยาณมิตรจะต้องปฏิบัติธรรมทุก ๆ วัน
อย่างสม่ำเสมอ  ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียว
ไม่ว่าเราจะมีภารกิจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแค่ไหนก็ตาม
เราก็จะไม่ทิ้งเรื่องการปฏิบัติธรรม

 
 
 
 
 
3  สิงหาคม  พ.ศ.2528
พระเทพญาณมหามุนี(วิ.)(หลวงพ่อธัมมชโย)
หนังสือ "เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร" เล่ม 3 
หน้า  124-125