การอัพเดทช่องรายการอัตโนมัติของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2557

 
 
   การอัพเดทช่องรายการอัตโนมัติของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (เพื่อความเข้าใจในการรับชม DMC ด้วยกล่องรับยี่ห้อต่างๆ)

OTA คืออะไร ?

OTA ย่อมาจาก Over The Air เป็นซอฟต์แวร์อัพเดทช่องรายการอัตโนมัติโดยตรงจาก
ดาวเทียม โดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่ความถี่เอง
 

OTA สำคัญและมีประโยชน์อย่างไร

ถ้าเรามีฟังชั่น OTA ข้อมูลใหม่ ๆ ที่มีการอัพเดทจะถูกถ่ายลงเครื่องรับ โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งมีการเรียงช่องให้เสร็จสรรพ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ไม่ต้องมานั่งกังวลอีกต่อไป การ OTA จึงเป็นเทคโนโลยีในการเพิ่มช่องแก้ไขช่องรายการอัตโนมัติผ่านดาวเทียม ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งผู้ส่งรายการ (Content Provider), ช่องติดตั้ง (Installer) และผู้รับชม (End-User) เพราะผู้ส่งรายการก็ไม่ต้องกังวลว่าผู้ชมจะไม่รู้ว่ามีช่องรายการใหม่ ช่างติดตั้งก็ไม่ต้องห่วงว่าหากมีช่องรายการใหม่ๆ  มาจะต้องเดินทางไปทำการจูนช่องที่เครื่องรับฯ ทุกๆ บ้านในเวลาเดียวกัน และแน่นอนว่าผู้ใช้หรือผู้รับชมก็สามารถรับรู้ และรับชมช่องรายการใหม่ได้ทันทีหลังจากเครื่องรับฯ ทำการ OTA ผู้ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องรอช่างติดตั้งให้ มาคอยบริการ ซึ่งบางครั้งช่างติดตั้งอาจจำเป็นต้องเรียกค่าบริการเพิ่มเติมอีกด้วย
 

ที่มา www.psisat.com