ไม่ประมาทในชีวิต

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ไม่ประมาทในชีวิต
 
 
  ทุกชีวิตอยากมีอายุยืนยาว  และ ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ ด้วยความผาสุก แต่ใช่ว่า ความปรารถนาของทุกคน จะสมหวังหมด  
 

  มีไม่น้อยที่ปรารถนา ให้ตนเองมีความสุข แต่กลับทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์  เป็นอยู่ด้วยความประมาท  สุดท้ายเมื่อผลแห่งความประมาท มาถึง  ชีวิตของคนเหล่านั้น จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ไปได้      ยิ่งถ้าไม่มีการเตรียมพร้อม มัวเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตไปกับสิ่งไร้สาระ  เมื่อถึงคราวละโลกไป ใครก็ช่วยไม่ได้
 

  เพราะฉะนั้นเราควรเตรียมตัว อย่างชาญฉลาด  เป็นผู้ไม่ประมาท ในการดำรงชีวิต  ด้วยการหมั่นสั่งสมความดี และต้องหมั่นนั่งธรรมะ ฝึกฝนใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ    
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่