ในเมืองมนุษย์ไม่ใช่ที่เราจะมาเพลิดเพลิน

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
...ในเมืองมนุษย์ไม่ใช่ที่เราจะมาเพลิดเพลิน
เพลิดเพลินน่ะสำหรับผู้ไม่รู้ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่
มองเห็นว่าเราเกิดมาสร้างบารมี

...ฉะนั้นศึกษาชีวิตของพระโพธิสัตว์ดู
แต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมา จะเป็นอะไรก็แล้วแต่
สร้างบารมี ไม่ว่าชนชั้นกลางชั้นสูงจะสร้างบารมีตลอดเวลา จะเสวยมนุษย์สมบัติชั่วคราว

....มีแล้วก็นำออกบริจาคทาน แล้วปลีกวิเวกทำหยุดทำนิ่ง
นั่นคือภาพซ้ำๆซากๆของชีวิตการสร้างบารมี
ของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์

...ฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อการนี้สร้างบารมี
ต้องใช้ทุกอนุวินาทีและ
สิ่งที่เรามีอยู่สร้างให้เต็มที่
อย่าไปขยักขย่อน

...แล้ววันใดที่บุญส่งผล
วันนั้นเราจะมีความปลื้มปีติที่สุด
ว่าเราตัดสินใจถูกแล้ว สั่งสมแต่บุญบารมี
เราทำเต็มกำลังเท่าไหร่เราก็ทำได้แค่นั้น
บุญบารมีก็แล้วแต่เราจะตักตวงแค่ไหน
นี่เป็นเรื่องสำคัญนะ
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
    13 พ.ย. 48
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร