ภาระกิจบุญ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ภาระกิจบุญ
    
 

     พระพ่อฝากภาระกิจเร่งด่วน ๒ เรื่อง ถึงลูก พระธัมฯทั่วโลก พรรษานี้พระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโยจะปลีกวิเวกเข้ากะทำหยุด ทำนิ่งทำความละเอียด มีข่าวบุญสว่าง ๒ เรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่เร่งด่วนซึงจะขอฝากถึง ลูกพระธัมฯทั่วโลกดังนี้

     ๑."บุญกฐินธรรมชัย "  ปีนี้สร้างทุกสิ่งเพื่อ รองรับการขยายวิชชาธรรมกายไป ๒๐๘ ประเทศทั่วโลก ท่านฝากมาว่าอยากให้ลูก พระธัมทุกท่านเป็นประธานกองกฐินฯกันทุกคน ท่านอยากให้ลูกๆทุกคนมีผังรวยสุดๆๆ รวยอนัตกาลติดต่อไปทุกภพทุกชาติ

     ๒."บุญโครงการสร้างโลกสดใส ด้วยสันติสุข    ภายใน๒๔ น. " สำหรับสมาชิกเขตนอก ต้องให้ ความสำคัญ การนั่งธรรมะและการเข้ากะ คือต้อง เคร่งครัด แต่ไม่เคร่งเครียด ท่านอยาก ให้ลูกพระธัมฯ ทั่วโลกทุกคนทำ ๒ บุญใหญ่นี้ ควบคู่กันไป บุญกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งและบุญโครงสร้าง       โลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน ๒๔ น. สำหรับรายละเอียดในการทำบุญใหญ่ ทั้งสองบุญนี้ให้สอบถามผู้ปสง.ภาค ศูนย์สาขา ที่ท่านรู้จัก

     จึงแจ้งมาเพื่อปลื้มปิติใจในบุญใหญ่ในช่วง เข้าพรรษาอย่างทั่วถึง

        
พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย   
๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๙.๕๐ น.