เราต้องสร้างบุญให้มันเยอะๆ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
...ถ้าเราทำน้อยเราก็มีบุญน้อย
มีบุญน้อยเราก็ต้องไปอยู่ท้ายแถว

 

...เราต้องสร้างบุญให้มันเยอะๆ
เมื่อเรามีบุญมากเราก็ไปอยู่หัวแถว
ภพแห่งการเสวยบุญนั้นน่ะ

 

...จะชื่นชมผลบุญที่เราได้กระทำตอนเป็นมนุษย์
เพราะฉะนั้นขอให้ลูกทุกคน
พึงคิดสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ดีทีเดียว
 
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
8 สิงหาคม 2547