หลักในการอธิษฐานจิต

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2557

 

 

หลักในการอธิษฐานจิต
 

   การอธิษฐานจิตเป็นสิ่งสำคัญ  ทำบุญทุกครั้งต้องอธิษฐาน ก็มีหลักง่าย ๆ คือ  เราต้องอธิษฐานเป้าหมายหลัก อันดับแรกก่อน คือ ขออานุภาพแห่งบุญนี้... ให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม  ให้เราเข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มหาปูชนียาจารย์ได้เข้าถึง อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย อย่างถูกต้องร่องรอย ตรงไปตามความเป็นจริง  เกิดมาระลึกชาติได้ เห็นธรรมะกันตั้งแต่เยาว์วัย  สร้างบารมีเรื่อยไป จนกระทั่งหมดอายุขัย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 

  เมื่อเราอธิษฐานเป้าหมายหลักแล้ว ต่อจากนั้นก็เป็นเป้าหมายเสริม เช่น ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกพ้องบริวาร  ให้มีแต่คนดี ๆ สิ่งดี ๆ เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรา เป็นต้น
 

   แล้วเป้าหมายรองลงมากว่านี้อีก ก็เป็นบุญพิเศษ  เราจะอธิษฐานอย่างไร เราก็ว่ากันไป เช่น ให้หมดหนี้สิน เหลือกินเหลือใช้ เหลือไว้สร้างบารมี  ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้ หรือให้หายเจ็บ หายป่วย หายไข้ หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ให้ไปดี ไปสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษอย่างนี้ เป็นต้น
 
 
พระเทพญาณมหามุนี
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 72)