°♢ตั้งปณิธานและหมั่นฝึกฝนใจ♢°

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
°♢ตั้งปณิธานและหมั่นฝึกฝนใจ♢°
 
 

  ให้พวกเราตั้งปณิธานไว้ว่า
นับแต่นี้เป็นต้นไป เราจะนั่งปฏิบัติธรรม
ไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียว ที่เคยโกรธหรือผูกโกรธ และที่เคยกระทบกระทั่งใครก็ตาม
ด้วยกาย วาจา ใจก็ตาม  เราจะหยุดจะเลิก เราจะสร้างคุณธรรมให้บังเกิดขึ้นภายในใจ
ทุกวัน ทุกเวลา ทุกวินาที ตั้งปณิธานเช่นนี้

จะคิดดี พูดดี ทำดี  แค่คิดเช่นนี้
สันติสุขก็เกิดขึ้นภายในตัวของเรา และมีผลสะท้อนสู่โลกภายนอกด้วย

แค่เราคิดดีเช่นนี้ หนทางพระนิพพานก็ใกล้เข้ามา เราจะเกิดความปีติ เบิกบานใจทุกวัน
จะมีความอิ่มใจเบิกบานใจ
อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน

ความอิ่มใจเช่นนี้ เงินก็ซื้อไม่ได้
อะไรก็ซื้อไม่ได้ทั้งนั้น
จะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้
ขอให้หมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง
ให้เข้าถึงธรรมกาย ซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งความสุข
และความบริสุทธิ์กันทุกๆ คน "
 
 

°♢พระเทพญาณมหามุนี♢°
 Total Execution Time: 0.001295264561971 Mins