...ระบบการควบคุมของชีวิตมีอยู่ 3 อย่าง...

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
...ระบบการควบคุมของชีวิตมีอยู่ 3 อย่าง...

คือ บุญ บาป และไม่บุญไม่บาป

ธรรม 3 ประการนี้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากพอ ๆ กัน เขาจะปรุงแต่งให้ได้

...แต่ที่สำคัญคือบุญกับบาปนั่นแหละ ไม่บุญไม่บาปเขาจะอยู่เฉย ๆ บุญบาปจะปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นอย่างไร

...จะให้ราบรื่นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ได้ จะให้ลำบากตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ได้
จะให้ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ

...เพื่อความตื่นเต้นของหัวใจให้ชีวิตมีชีวา
อย่างนั้นก็ได้จะให้สุขล้วน ๆ
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก็ต้อง"ทำบุญล้วน ๆ"
 


#...คุณครูไม่ใหญ่...#
19 กันยายน 2546
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร