การเข้ากะคือการซ้อมรบชิงพื้นที่ที่ศูนย์กลางกาย

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2557

การเข้ากะคือการซ้อมรบชิงพื้นที่ที่ศูนย์กลางกาย

โอวาท คุณครูไม่เล็ก
credit: หัวหน้าชั้น


กว่าจะรู้ว่าที่จริงๆของเราอยู่ที่ 072 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้เวลายาวนานในการค้นพบ พญามารมาชิงพื้นที่ใต้ต้นโพธิ์ แต่เวลารบจริงต้องชิงพื้นที่ภายในที่ ศกก เพราะถ้าชิงไม่ได้ เอาใจมาหยุดที่ 072 ไม่ได้ หนทางพระนิพพานไม่เปิด

พื้นที่ภายใน หลับตารวมใจให้หยุดนิ่ง จึงจะเจอพื้นที่ภายใน พระองค์ค้นพบ ต้องปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 รอบแล้วรอบเล่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก   และต้องทำต่อเนื่อง เพราะเมื่อชิงมาได้ก็ต้องรักษาให้ได้

โลกนี้คือ คุก / ตัวเราเอง คือ นักโทษประหาร / โลกนี้มีกฎประจำโลกอยู่มาก / ทุกกฎไม่มีการประกาศเป็นทางการให้ทราบ /ผู้มีปัญญาจึงสังเกตเห็น

กฎแห่งกรรม >> ความละเอียดของเราไม่มากพอ จึงดูเบาผลแห่งกรรม  ...หลวงปู่ถึงต้องมาขยายความให้เรา คือต้องทำใจให้ละเอียด แล้วชิงพิ้นที่ตรงฐานที่ 7 ให้ได้ ถ้าใจหลุดจากฐาน 7 โอกาสคิดชั่วเกิดทันที

เช่น ไถนาไป สัมมาอะระหังไป ใจหยุดนิ่งที่ฐานที่ 7 .. บุญเกิด ด้วยอำนาจบุญ แมลงไม่มารบกวนข้าว

หลวงปู่ ท่านมองทะลุ ว่าเมื่อบุญเกิด ไล่ความวิบัติในตัว และดึงดูดสมบัติต่างๆได้

สำหรับพวกเรา ต้องชิงพื้นที่ฐานที่ 7 ให้ได้ ตรงนี้เป็นที่เกิดของบุญใหญ่ ชาวโลกยังชิงพื้นที่นี้ได้ชั่วคราว เพราะใจแล่นไปมา เวลาทำทาน ใจนึกสละทรัพย์ ใจกลับมาอยู่ที่ฐานที่ 7 โดยอัตโนมัติ บุญเกิด นี้เป็นส่วนละเอียด พวกเราต้องฝึกไปเห็นด้วยตาธรรมกายของตัวเอง เราจะหวงแหน 072

เวลาจะหลับตาลาโลก เราก็มาทำศึกชิงภพ ชิงพื้นที่ตรงนี้

เข้าพรรษานี้ มาทำศึกชิงภพนี้ ทำทานได้มาหน่อย /รักษาศีล ใจอยู่กับตัวมากขึ้น / สัมมาอะระหัง ใจก็อยู่ที่ศูนย์กลางกาย นานขึ้น /แต่ถ้านั่งจนดวงสว่าง บุญมากขึ้นมากๆ

ชิงพื้นที่ครั้งนี้ ( การเข้ากะ ) เป็นการชิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจของตัวเอง ของชาติ และของโลก  .. รวย ถึงเวลาเข้ากะก็ให้ได้ชิงให้ได้จริงๆ แต่นอกกะ ก็ต้องประคองใจไว้นะ

ทั่วโลกรู้จักฐานที่ 7 บ้างแล้ว .. 101 ถึงให้เข้ากะ ยิ่งมากยิ่งดี บุญจะเกิดทั่วโลก พอจะแก้ไขโลกทั้งโลกเป็นไปในทางที่ดีได้มากขึ้น  บุญจะหล่อเลี้ยงให้เราเข้าถึงธรรมกาย สมบัติเลี้ยงตัว เลี้ยงประเทศ ก็จะมา

ใครที่เข้ากะเพียงลำพัง ให้ชวนคนที่บ้านเข้าด้วย และขยายเวลาเข้ากะได้ ครูไม่เล็กก็ขออนุโมทนาด้วย

การทำอะไรไปก็สัมมาอะระหังไปด้วย เป็นการปรับหยาบให้เริ่มละเอียด คนเราแม้ร่างกายแข็งแรง จบหลายปริญญา แต่เข้าศูนย์กลางกายไม่ได้ ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ไม่ได้เข้าโค้ด ถ้าสมัยก่อนก็เทียบว่าควายยังไม่ได้ฝึก

ถ้าอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้น ได้รับการยอมรับ ช่วยเข้ากะให้มากๆ และขยายเวลาเข้ากะ ถ้าเข้าไม่ได้เต็มที่ อย่างน้อยเอาใจไว้ที่ ศูนย์กลางกาย ก็เป็นการอุ่นเครื่อง ซ้อมๆ .. และเป็นการหาบุญเข้าตัว
 

โอวาทคุณครูไม่เล็ก20/7/57
credit: winich หัวหน้าชั้น