...หลักวิชชาของการทำบุญ

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2557

 

 

...หลักวิชชาของการทำบุญ 
ทำน้อยแต่ถ้าจิตผ่องใส

เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ในกุศลธรรมนั้น น้อยก็ได้มาก 
 


...ทำมากแต่จิตไม่เลื่อมใสทำไปอย่างนั้น
มากก็ได้น้อย เหมือนเอาชะลอมตักน้ำจุ่มลงไปดู  
โอ้โห…เหมือนเยอะนะ 
พอยกขึ้นมา น้ำติดชะลอมนิดหน่อย

 


...แต่ที่ทำน้อยแต่จิตเลื่อมใสเหมือนกับ
เอาขันที่ไม่มีรูรั่ว  จ้วงลงไป มันก็เต็มขัน
ด้วยเหตุนี้แหละ บุญจึงได้ไม่เต็มที่ 
เมื่อไม่ได้เต็มที่ก็ได้ไปแค่อากาศเทวา
ก็บุญนักหนาแล้วนะ

 


#...คุณครูไม่ใหญ่...#
26 สิงหาคม 2545