เรามีภารกิจที่จะต้องทำแข่งกับเวลา

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2557

 

 

...เรามีภารกิจที่จะต้องทำแข่งกับเวลา
วิบากกรรมที่จะต้องมีติดตัวเรามา
เป็นระเบิดเวลาตลอดเวลาเลย

 


...ลูกๆทุกคนจะต้อง"อย่าอยู่กันเฉยๆ"นะจ๊ะ
ต้องทำควบคู่ไปทั้งปฏิบัติธรรมภายใน

 


...และภายนอกต้องไปทำหน้าที่
ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วย
นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้อยู่ตลอดเวลา

 


...และอย่าลืมว่าที่พักกลางทางของเรา
อยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
เราจะต้องไปรวมกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้ว

 


...ก็อย่าไปตามลำพัง หอบไปทั้งครอบครัว
หมู่ญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆ
พวกที่เป็นที่รักของเรา หอบเอาขึ้นไปให้หมด
จะต้องประคับประคองไป
ไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไหนก็ตาม

 

 


#...คุณครูไม่ใหญ่...#
  19 มิ.ย.2548