การทำความดี

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2557

 

...การทำความดี เราไม่ต้องรอคอยเวลาเลย
เพราะในทุกอนุวินาทีที่ผ่านไป เรามิอาจรู้ได้ว่า
จะยังรักษาลมหายใจไว้ได้อยู่อีกหรือไม่

...ดังนั้นการเริ่มทำความดี
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในทันทีที่คิด เช่น
เป็นคนตรงต่อเวลา เลิกมาทำงานสาย
เลิกขี้เกียจนั่งสมาธิ ฯลฯ

...ซึ่งอะไรก็ตามเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี
แล้วกล้าเปลี่ยนแปลงทันที สิ่งดีๆ
อุปนิสัยที่ดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับเราในทันทีเช่นกัน
ซึ่งเป็นเหตุให้สามารถดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตเรา

 

 


#...คุณครูไม่ใหญ่...#