โอกาสทองในการทำความดี

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2557

 
 
โอกาสทองในการทำความดี
 
 

โอกาสทองของการทำความดี เป็นของทุกคน เพราะเราได้อัตภาพ ของกายมนุษย์ ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสม ต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุด
 

โลกมนุษย์นี้เหมือนกับเป็น ศูนย์กลางการสร้างบุญและบาป หลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆ  ก็เพราะต้องการให้ทุกท่าน  ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้น กับตัวเองได้มากเพียงใด   นั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เรา ปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศล ก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติ
 
 

พระเทพญาณมหามุนี