!!!...ใครว่า บุญไม่ช่วย อย่าพูดนะ ไม่รู้จริง

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2557

 

 

!!!...ใครว่า บุญไม่ช่วย อย่าพูดนะ ไม่รู้จริง

 


...ฝ่ายบุญน่ะลงแก้ไขอยู่ตลอดทุกอณุวินาทีคือตลอดเวลาเลย ท่านทุ่มละเอียด เสียบุญเสียบารมี เยอะแยะ

...เพื่อจะกลั่นธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ ของเราให้สะอาด หลุดพ้นจากวิบากกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็ซ้อนให้เราน่ะมีบุญ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศสรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน ตลอดเวลาเลย

...แต่บางทีก็ซ้อนมาเข้าถึง บางทีก็ไม่ถึง ขึ้นอยู่กับกายหยาบนี่จะรองรับและช่วยตัวเองแค่ไหน

..."ถ้าใจเราเป็นกุศล บุญก็ลงได้เต็มที่""ถ้าเป็นบาป อกุศลบาป ก็ลงได้เต็มที่"มาขัดมา ขวางมา ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานนี่ มันสลับกันอยู่อย่างนี้

...บางชาติ บางช่วง วิบากกุศลกรรมก็ยาวกว่าบางช่วง วิบากอกุศลกรรม ก็ยาวกว่าเป็นช่วงๆ กันไปอย่างนั้น มีทุกคนเลยในนี้น่ะมีหมดทุกคน

...เราจะพ้นได้เมื่อเข้าถึงกายธรรม หรือ เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นยอดกัลยาณมิตรแนะนำ อบรม สั่งสอนเรา เราฟังท่าน ศรัทธาเลื่อมใสท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านก็จะหลุดพ้นจากวิบากอกุศลกรรม  วิบากที่เป็นกุศลกรรมก็ได้ช่องฉุดไปเลยให้พ้นจากวิบากอกุศลกรรม

 

 


#...คุณครูไม่ใหญ่...#
   13 ม.ค.2545

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร