เวลา กับ พญามาร

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2557

 

 

เวลา กับ พญามาร

 


    เวลา เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง สำหรับนักสร้างบารมี  เราจะสูญเสียเวลาไปไม่ได้อีกแล้ว  เนื่องจากคู่แข่งที่แท้จริง คือ..เวลา ทุก ๆ วินาทีที่ผ่านไป ได้กลืนเอาชีวิตของเราไปด้วย

 

ส่วนพญามาร หรือ ผู้ขัดขวางความดี  คือ... ข้าศึกศัตรูที่แท้จริงของเรา  เป็นศัตรูภายในที่เห็นได้ยาก  แต่ว่าน่ากลัวกว่าศัตรูภายนอก
ที่เรายังพอมองเห็น   เขาได้เอาความไม่รู้ มาบดบังดวงปัญญา ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย  เอากิเลสอาสวะมาบดบัง  ให้สร้างกรรมแล้ว ก็ให้มีวิบากเป็นผล  จนเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่หมุนเวียน อย่างไม่มีวันรู้จบ

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่