บุญปุพพเปตพลี

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2557

 
 
บุญปุพพเปตพลี

.....บุญ. เป็นธาตุกายสิทธิ์  นำความชุ่มใจเกิด จากการทำบุญ  นึกน้อมส่งไปให้หมู่ญาติ ผู้ที่ละโลก ท่านก็ชื่นใจไปหล่อเลี้ยงในโลก ของท่าน สมดังปรารถนา สมใจเรา คำสอนนี้ มีเพียงในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เป็นรัตนะ ของธรรมะ กราบบูชาธรรมพระเดขพระคุณ หลวงปู่  ท่านนำคำสอนมาสู่ภาคปฏิบัติ

.....การทำใจหยุดนิ่งถึงธรรมกาย สามารถนำบุญไปส่งถึง ผู้ที่เราต้องการส่งโดยตรงคุณยายฯ ท่านเข้าญาณธรรมกาย ไปเยี่ยม พ่อ นำคำสอนอันเป็นรัตนะ พระธรรมกายให้ ศีล พ่อนึกได้เพราะเคยรักษาศีล รับศีล ระลึกถึงบุญเก่าพาให้พ้นสภาพในนรกบังเกิด เป็นเทวดา

.....การตอบแทนพระคุณ มีแต่ในคำสอนของ พุทธศาสนาเท่านั้น นี้เป็นธรรมรัตนะ คือทรัพย์ อันประเสริฐ เหนือกว่าธรรมะของศาสนาอื่น

.....พวกเรามาทำบุญ ถือว่าเป็นผู้มีบุญ ฟ้องว่า หมู่ญาติที่ละโลก ท่านมีบุญ ที่มีลูกหลานอย่าง พวกเรา มีบุญไปส่งท่าน เรามีโชคลาภอัน ประเสริฐ วันนี้เรานำความมีโชคดี เราส่งบุญ ให้ท่าน เราตั้งกุศลจิตนึกหน้า ชื่อ ขอบุญจาก การรักษาศีล ฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวาย ภัตตาหารต่ออายุพระศาสนา ไปถึงในโลก ของท่านทั้งหลาย ให้ท่านเข้าถึง วิชชา ธรรมกายได้โดยง่าย มีสุข สมปรารถนา ทั่วหน้ากันเทอญ

พระราชภาวนาจารย์ วิ.
๒๖.  มิถุนายน. ๒๕๕๗
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร