เมื่อมีฤทธิ์ทางใจ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

...เมื่อมีฤทธิ์ทางใจ ทำอะไรก็สำเร็จง่าย
"เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่าย"

...แต่ถ้าไม่มีฤทธิ์ ไม่มีพลังแล้ว
แม้"เรื่องง่ายๆ ยังไม่อาจสำเร็จได้เลย"

...แต่การจะเป็นเช่นพระองค์ได้นั้น
มิใช่เหตุอันเกินวิสัย เราสามารถทำได้อย่างพระองค์

...โดยการทำใจหยุดนิ่งสนิท ณ ศูนย์กลางกาย
นำใจไปผูกไว้กับพระองค์ ที่เราเรียกว่า
"มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ "

...การนำใจไปผูกไว้กับอะไรก็จะเป็นตามนั้น
จะสามารถถ่ายทอดคุณธรรม
ของพระองค์มาสู่ตนได้ง่าย
และมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุด

 

 


#....คุณครูไม่ใหญ่...#

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร