...คิดอย่างนักสร้างบารมี...

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2557

 
 
...คิดอย่างนักสร้างบารมี...
 

...สมัยหลวงพ่อเรียนธรรมะใหม่ๆ
จะมีความรู้สึกไม่อยากให้ทุกวินาที
ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

...อยากสร้างบุญบารมีให้เพิ่มขึ้นทุกวัน
อยากให้ธรรมะก้าวหน้า

...หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน
คิดแล้วมีความสุข มีปีติ มีความเบิกบานใจ

...ลูกๆ คิดอย่างนี้สิจ๊ะแล้วจะมีความสุข
มีกำลังใจเข็มแข็ง เบิกบาน
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
   ๑๘ พ.ค. ๒๕๓๙