ไฟกิเลส

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2557

 
 
 
ไฟกิเลส ที่นอนเนื่อง
อยู่ในใจของมวลมนุษยชาติ
มานับภพนับชาติไม่ถ้วน
คือ ราคะ โทสะ โมหะ นี่เอง
เป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดชาติ คือ ความเกิด
ชรา คือ ความแก่
มรณะ คือ ความตาย
โสกะ คือ ความแห้งใจ
ปริเทวะ คือ ความพิไรรำพัน
ทุกขะ คือ ความไม่สบายกาย
เป็นสิ่งที่ทนได้ยาก
โทมนัส คือ ความเสียใจ
อุปยาส คือ ความคับแคบใจ

เพราะฉะนั้น
ร่างกายที่เร่าร้อน เพราะ
ไฟภายนอกยังพอมีวิธีแก้ไขได้
แต่ถ้าใจของเรารุ่มร้อนเพราะ
ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ นั้น
มีวิธีการแก้อย่างเดียว
คือ ต้องหยุดใจ
เพื่อใช้ธรรมโอสถเข้าแก้ไข
ต้องสาวเข้าไปหาสาเหตุว่า
ที่ใจเรารุ่มร้อนนั้น
เกิดมาจากกิเลสตัวไหน  

เมื่อค้นเข้าไปลึกๆจะพบว่า
ราคะ โทสะ และ โมหะ
เกิดมาจาก จักขุบ้าง รูปบ้าง
ความรู้เห็นทางตา
สัมผัสทางกาย
ต้องแก้ไขทาง
ตา หู จมูก สิ้น กาย ใจ
ไม่ให้ยินดียินร้าย
ในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
ที่มากระทบถูกต้อง
อายตนะทั้ง ๖ นั้น

เพียงทำใจ ให้หยุด ให้นิ่ง
อยู่ในกลางกาย
หยุดใจให้ได้เท่านั้นแหละ
สำเร็จหมด 

 
 
 
พระเทพญาณมหามุนี
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร