กิจ 2 ประการ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2557

 
กิจ 2 ประการ


    เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีกิจที่จะต้องทำควบคู่กันไป 2 ประการ คือ..การศึกษาวิชาทางโลก และการศึกษาวิชชาทางธรรม

การศึกษาวิชาทางโลก มีเป้าหมาย ให้เรารู้จักวิธี แสวงหาปัจจัยสี่ มาเลี้ยงตนเองได้ อย่างถูกต้อง อันจะทำให้เรา ได้รับความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ส่วนการศึกษาทางธรรม มีเป้าหมาย คือ เพื่อฝึกฝนอบรม จิตใจของเราให้ สะอาดบริสุทธิ์   เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งของสติและ ปัญญาได้อย่างสมบูรณ์ อันจะทำให้ชีวิต จิตใจของเราสูงส่งยิ่งขึ้น จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ ทรมานในโลกนี้ และ เข้าถึงความสุข แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวเราเอง
 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร