นึกถึงบุญ และ อธิษฐานจิต

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2557

 
 
นึกถึงบุญ และ อธิษฐานจิต
 
 

     ระลึกถึงบุญกุศล และ ความบริสุทธิ์  ที่ได้สั่งสมมา นับภพนับชาติไม่ถ้วน รวมถึงอานุภาพของพระรัตนตรัย อันไม่มีประมาณ นึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้ แล้วอธิษฐานจิต ตั้งความปราถนา ในสิ่งที่ดีงาม...  ...ในที่สุดก็จะสมปรารถนา จะข้ามพ้นอุปสรรคทุกอย่าง และประสบความสำเร็จ อย่างอัศจรรย์
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร