"๑ นาที หลังตื่นนอน"

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2557

 
"๑ นาที หลังตื่นนอน"
 

...การบ้านที่จะให้ เป็นกรรมฐานที่ต้องทำ
นอกเหนือจากสิ่งที่ควรทำ

...การบ้านนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้
หมายความว่า ถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดความล่าช้า
ในสิ่งที่เราปราถนา ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัย

...ปกติสิ่งที่จะให้เป็นการบ้านต่อไปนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นึกทุกลมหายใจเข้า - ออกเลย ทุกลมหายใจเข้า – ออก
ให้นึกตลอดเวลา

...พระอานนท์นึกแต่ไม่กี่ครั้ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายังประมาทอยู่
ต้องนึกทุกลมหายใจเข้า – ออก
นั้นต้องทำกันอย่างนั้น

....แต่ว่าชีวิตเราต้องทำมาหากิน
เรื่องที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอีกมากมาย
เพราะฉะนั้น ขอนาทีเดียวตอนเช้า

...นั่นก็คือ พอเราตื่นนอนตอนเช้า
ด้วยความสดชื่นดีแล้วก็มาพิจารณาดูว่า
ชีวิตเราอยู่มาได้อีกวันแล้วนะ
แล้วก็แผ่เมตตาสั้นๆ ขอให้ทุกๆ คน
อยู่เย็นเป็นสุข

...คิดสั้นๆ แบบนี้แล้วก็เจริญมรณานุสติ
ทำความคุ้นเคยกับความตาย
ทั้ง ๆ ที่เราไม่ชอบนึกทีไรแล้วกลัว

...ให้นึกบ่อยๆ ซ้ำๆ
เดี๋ยวความสะดุ้งกลัวจะค่อยๆ เลือนหายไป
เพราะว่าเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มยอมรับ
 
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕