กระแสแห่งบุญ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2557

 
กระแสแห่งบุญ
 

    เมื่อเราให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กระแสบุญก็เกิดขึ้น ภายใน เป็นความสว่าง  เป็นความบริสุทธิ์ แล้วก็รวมเป็นดวงกลม เหมือนดวงแก้ว เรียกว่า..ดวงบุญ   ในกลางนั้นก็มีกระแสแห่งบุญ อัดแน่นเต็มไปหมด ประกอบเป็นผังสำเร็จติดตัวเรา ไปในภพเบื้องหน้า

ถ้าบุญเกิดจากการให้ทาน ผังสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นคนมี โภคทรัพย์สมบัติ

ถ้าบุญเกิดจากการรักษาศีล  ก็จะส่งผลให้เรามีรูปที่งาม มีอายุยืนยาว  ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ มีความแข็งแรง สดชื่น ตลอดเวลา ที่มีกายมนุษย์อยู่

ถ้าบุญเกิดจากการภาวนา ก็จะเป็นผังสำเร็จให้มีดวงปัญญา สว่างไสว แทงตลอดทั้งทางโลก และทางธรรม
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร