วันที่ดีที่สุดในชีวิต

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2557

 

 

วันที่ดีที่สุดในชีวิต

 


    คือวันที่เราบรรลุพระธรรมกายไม่ใช่วันที่ได้เป็นอธิบดี เป็นรัฐมนตรี เป็นประธานาธิบดี หรือเป็นมหาเศรษฐีของโลก...


นั่นยังไม่ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดแค่เป็นวันดีวันหนึ่งในชีวิตซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่เพราะตำแหน่งมันตัน


แต่การบรรลุพระธรรมกายภายในจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง เราจะได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต หรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

 

 

6 ตุลาคม พ.ศ. 2546

พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย).2557.คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1ป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร