ธรรมะวันฮาโลวีน

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2557

 

ธรรมะวันฮาโลวีน
วันฮาโลวีน ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม

 


      วันฮาโลวีน วันผีๆ ของชาติตะวันตก ไม่ว่าชาติไหน ประเทศใดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีๆ เล่าขานเหมือนกันทุกชาติ นั่นเป็นเพราะอะไร.. นั่นก็คงเป็นเพราะว่ามนุษย์เรา มีเกิด แก่ เจ็บ แล้วก็ต้องตาย เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อตายแล้ววิญญาณก็ต้องออกจากร่าง และไปสู่ภพภูมิใหม่ที่เหมาะสม ตามแต่กำลังบุญและบาปที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ นั่นเอง..ทางพระพุทธศาสนาจึงได้สอนให้มนุษย์ทำดี ละชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้มีชีวิตหลังความตายที่ดี ได้เสวยผลบุญของตนเองบนสวรรค์ ไม่ต้องไปตกนรก หรือเป็นผีเร่ร่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เหมือนในตำนานของวันฮาโลวีน !!!

 


     มนุษย์เกิดมาพร้อมความไม่รู้ และความกลัว เมื่อมีผีร้ายมารังควาน ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงใช้วิธีการหลอกผี ไม่ให้มาสิงตัวเอง ด้วยการทำบ้านให้พี่ไม่ชอบ ผีจะได้ไม่เข้าบ้าน นอกจากนี้ยังพยายามแต่งตัวแต่งหน้าให้น่ากลัว ดูแล้วเหมือนผี ผีจะได้ไม่คิดว่าเราเป็นคน และทำตัวให้โหวกเหวกเสียงดังให้ผีตกใจ และไม่กล้าเข้ามายุ่งกับคน ซึ่งจริงๆ แล้วเราแค่ทำบุญไปให้ผีเหล่านี้ก็ได้แล้ว คนทำบุญก็ได้บุญเอง และยังอุทิศให้กับผีๆ ได้ด้วย...
 วิธีทำบุญให้ผีที่ถูกต้องทำบุญให้กับคนที่ตายแล้ว