สมบัติเป็นของกลาง

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2557

 
"...สมบัติเป็นของกลาง
มีบุญก็ได้ครอบครอง
ถ้าบุญหย่อนสมบัติก็กระจาย 
ถ้าหมดก็หายไปเลย

...จะมีบุญได้  ไม่ใช่อยู่ๆ
บุญหล่นทับลงมา  ไม่มีจ้ะ

...บุญต้องทำนะจ๊ะ  ต้องสั่งสม
ในตัวของเราเอง

...เมื่อเรามีบุญเดี๋ยวก็ไปดึงดูด 
มีสายสมบัติ เดี๋ยวสายสมบัติ
ก็ไปดึงดูดสมบัติมา  

...ถ้าบุญหย่อน  ทานบารมีหย่อน
สมบัติมันก็หายไปอีกแล้ว กระจายอีกแล้ว 

...หรือเจอคู่กรรมคู่เวร 
เดี๋ยวก็มาพูดนั่นพูดนี่พูดโน่น
สร้างภาพสวยหรู  อ้างคนโน้นคนนี้
ทำให้เบลอได้เหมือนกัน
ดูดสมบัติออกไปอีกแล้ว  
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร