ลอยบาปออกจากใจ

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2557

 
 
 
ลอยบาปออกจากใจ :
โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย
 

    การลอยกระทงของเรานี้ แตกต่างจากที่เขาลอยกัน เพราะกระทงของเราที่ลอยนี้ มีวัตถุประสงค์อยากให้ลอยบาป ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ สิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจซึ่งกันและกันให้หมดสิ้นไป ให้เหลือแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้มีความรัก มีความสามัคคี มีเป้าหมาย ปณิธาน และอุดมการณ์ร่วมกัน
 


วันลอยกระทง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙