มีอะไรให้ดูก็ดูไป

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2557

 

 

มีอะไรให้ดูก็ดูไป
เมื่อเราวางใจได้ถูกส่วน  ถูกวิธี  ภาพจะเกิดขึ้น
ถ้าใจยังไม่นิ่ง  มันจะแวบไปแวบมา 
เราก็ทำเฉยๆ เอาไว้
เล่นตัวเอาไว้ นิ่งเอาไว้ ทำใจใสๆ 
ทำเป็นไม่สน  ทั้งๆ ที่สนมาก
อยากจะเห็นใจจะขาด ก็ต้องทำเป็นไม่สน
มีอะไรให้ดู ก็ดูอย่างนั้นไปก่อน
ถ้ายังไม่ใช่ดวงแก้ว องค์พระ เราก็ดูต่อไป
ดูไปโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น
ไม่ต้องไปปรุงแต่ง ไม่ต้องไปกำกับ ไม่ต้องไปขับไล่
ทำเฉยๆ เหมือนรู้แล้วไม่ชี้
มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปด้วยใจที่เป็นปกติ

 


๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕