เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นาน

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2557

 

 

 

เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นาน รวยไม่นาน จน
ก็ไม่นาน เพราะฉะนั้น เมื่อเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี ก็ต้องเต็มที่

 

เราใช้บุญเก่ากันไปทุกวัน ทุกอนุวินาที ตลอดเวลาเลย

 

แต่บุญใหม่นานๆ ทำที อย่างนี้ไม่ถูกต้อง
มันต้องให้พอๆกัน หรือ
ให้ยิ่งกว่าบุญเก่าที่เคยทำผ่านมา

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
8 กรกฏาคม 2549 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร