ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล บูชาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2557

 

 

ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล
บูชาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวดอกบัวเป็นดอกไม้ดอกแรก ของโลกต้นกัปเป็นสัญลักษณ์ ของพระพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นว่า ในกัปนี้มีกี่พระองค์ 5 ดอกก็ 5 พระองค์

เป็นดอกไม้ที่ช้างนำมาจาก สระอโนดาตถวายพระนาง สิริมหามายา แสดงว่า พระบรมโพธิสัตว์กำลังจะบังเกิดขึ้น พอประสูติแล้ว ทรงพระดำเนิน 7 ก้าว ก็มีดอกบัวมารองรับดอกไม้อื่น หมดสิทธิ์!

แม้วันตรัสรู้ก็เห็นดอกบัว ที่พระเศียรของพระธรรมกาย กายตรัสรู้ธรรม ที่ทำให้หมดกิเลส!

แม้ตรัสรู้แล้ว พิจารณาธรรมะลึกซึ้ง สอนใครยาก จะไม่สอนใครแล้ว พอดีเหลือบไปเห็นดอกบัว 4 เหล่า
โปรดได้ก็มี โปรดไม่ได้ก็มี

ดอกบัวจึงเป็นดอกไม้อันประเสริฐ เอามาบูชาพระเจดีย์ ดอกไม้มีมากมายหลายชนิดในโลก แต่ไม่เหมาะสมกับพระมหาเจดีย์ ทัตตชีโว ดอกบัวนี้ จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปตลอดอนันต์นิรันดร์กาล

 

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
10 พ.ย. 2557
เวลา 21.00 น.
สิริวรรณี ภูประเสริฐ
ผู้ประสานงานพิเศษ : บันทึก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร