ใจใสๆ จะได้บุญมาก

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2557

 
 
ใจใสๆ จะได้บุญมาก

บุญนี้จะได้มาก
ได้อย่างไม่มีประมาณนั้น
ฐานของใจต้องบริสุทธิ์
ต้องเกลี้ยงๆ ใจต้องใส ๆ
เย็น ๆ ใสในระดับที่เรา
เห็นความบริสุทธิ์ ภายใน
ของตัวเราได้ เป็นดวงใส ๆ
หรือ องค์พระใส ๆ

ถ้าเราทำอย่างนี้ได้
ทำน้อยก็จะได้บุญมาก
ทำมากก็จะได้บุญเยอะ ๆ

บุญเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความสุข และความสำเร็จ
ในชีวิตของเรา
ตั้งแต่เราเป็นปุถุชน
จนกระทั่งเราเป็นพระอริยเจ้า 
จะส่งผลให้เราไปสู่เทวโลก
เป็นบันไดนำไปสู่ ...
สุคติโลกสวรรค์ และ
จะเป็นเสบียงบุญให้เรา
ได้สร้างบารมีต่อไป
ในภพเบื้องหน้า

 
 
 
คุณครูไม่ใหญ่