ความสำเร็จของชีวิต

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2557

 

 

ความสำเร็จของชีวิตทุกความสำเร็จของชีวิต ล้วนต้องแลกมาด้วย... ความเพียรพยายาม


หากเราปรารถนาความสุข และความสำเร็จในชีวิต มากเพียงใด  เราก็ต้องใช้ ความเพียรพยายาม และ สั่งสมบุญบารมี ให้มากขึ้นเพียงนั้น

 

แม้ว่าบนเส้นทางการสร้างบารมี  จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ถ้าเรามีความเพียร และขันติแล้ว จะสามารถฝ่าฟัน อุปสรรคนั้นต่อไปได้

 

ฉะนั้น เราต้องหมั่นฝึกฝน อบรมตนเองให้มีใจมุ่งมั่น และจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จ มีความเข้มแข็งและอดทน  เพื่อเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต คือ..การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่