ความสำเร็จของชีวิต

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2557

 

 

ความสำเร็จของชีวิตทุกความสำเร็จของชีวิต ล้วนต้องแลกมาด้วย... ความเพียรพยายาม


หากเราปรารถนาความสุข และความสำเร็จในชีวิต มากเพียงใด  เราก็ต้องใช้ ความเพียรพยายาม และ สั่งสมบุญบารมี ให้มากขึ้นเพียงนั้น

 

แม้ว่าบนเส้นทางการสร้างบารมี  จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ถ้าเรามีความเพียร และขันติแล้ว จะสามารถฝ่าฟัน อุปสรรคนั้นต่อไปได้

 

ฉะนั้น เราต้องหมั่นฝึกฝน อบรมตนเองให้มีใจมุ่งมั่น และจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จ มีความเข้มแข็งและอดทน  เพื่อเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต คือ..การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร