พระเจดีย์มีความสำคัญ

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2557

 
 
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
 

เป็นปกติที่เทวดาและกายละเอียด จะมาสักการะบูชาพระเจดีย์
อย่างเช่น.. พระเจดีย์จุฬามณี เทวดาเขายังสร้าง

เขาไม่ได้สร้างโบสถ์ แต่สร้างเจดีย์

แสดงว่า.. พระเจดีย์มีความสำคัญ พระเจดีย์จุฬามณี บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้มนุษย์และเทวดา ได้สักการะบูชาด้วยดอกบัวนี้ ไปตลอดอนันต์นิรันดร์กาล


 
 
 
 
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
12/11/2557
สิริวรรณี ภูประเสริฐ ผู้ประสานงานพิเศษ บันทึก