ดอกบัวอุบล อนันต์นิรันดร์กาล บูชาพระมหาเจดีย์ ทัตตชีโว

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2557

 

 

ดอกบัวอุบล อนันต์นิรันดร์กาล
บูชาพระมหาเจดีย์ ทัตตชีโวดอกบัว เป็น ดอกไม้ดอกแรก ของโลก ต้นกัป เป็นสัญลักษณ์ ของพระพุทธเจ้า ที่จะบังเกิดขึ้นว่า ในกัปนี้มีกี่พระองค์ 5ดอก ก็ 5พระองค์
เป็นดอกไม้ที่ ช้างนำมาจาก สระอโนดาต ถวายพระนาง สิริมหามายา แสดงว่า พระบรมโพธิสัตว์ กำลังจะบังเกิดขึ้น พอประสูติแล้ว ทรงพระดำเนิน 7ก้าว ก็มีดอกบัว มารองรับ ดอกไม้อื่นหมดสิทธิ์
แม้วันตรัสรู้ ก็เห็นดอกบัว ที่พระเศียร ของพระธรรมกาย กายตรัสรู้ธรรม ที่ทำให้หมดกิเลส
แม้ตรัสรู้แล้ว พิจารณา ธรรมะลึกซึ้ง สอนใครยาก จะไม่สอนใครแล้ว พอดีเหลือบไปเห็น ดอกบัว 4 เหล่า
โปรดได้ก็มี โปรดไม่ได้ก็มี
ดอกบัวจึงเป็น ดอกไม้อันประเสริฐ เอามาบูชาพระเจดีย์ ดอกไม้มีมากมาย หลายชนิดในโลก แต่ไม่เหมาะสม กับพระมหาเจดีย์ ทัตตชีโว ดอกบัวนี้ จะบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปตลอดอนันต์ นิรันดร์กาล

สิทธิพิเศษ สำหรับเจ้าภาพ ทำบุญดอกบัวอุบล อนันต์นิรันดร์กาล บูชาพระมหาเจดีย์ ทัตตชีโว
1.จารึกชื่อที่ ประติมากรรม คนโทสวรรค์ 1ชื่อ
2.เป็นผู้แทนอัญเชิญ พระบรมสาริกธาตุ
3.เป็นผู้แทนจุดโคม ประทีปตอนค่ำ

หลวงพ่อ บอกว่า ดอกบัวนี้ ไม่มีวันเหี่ยวเฉา โรยรา จึงเรียกว่า อนันต์นิรันดร์กาล บูชาพระพุทธเจ้า อยู่คู่พระมหาเจดีย์ แม้เราจะละจาก โลกนี้ไปแล้ว แต่ก็ ได้บุญต่อเนื่อง

ผังรวยยั่งยืน ยาวนาน เกินกว่า นิรันดร์กาล ผังสำเร็จตั้งแล้ว แต่เราต้อง ประกอบเหตุด้วย เหมือนตั้ง ความปรารถนาเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งได้ แต่ต้อง ปรารภเหตุ สร้างบารมี ทำบุญถี่ๆ เดี๋ยวมารจะกัน สมบัติไม่อยู่

ให้ไปสำรวจ สมบัติในที่ลับ ที่แจ้ง ที่แห้ง ที่เปียก และทุกๆที่ ที่จะนำทรัพย์นั้น มาทำบุญดอกบัว อุบลอนันต์ นิรันดร์กาล

หลวงพ่อ อนุโมทนา กับเจ้าของบุญ ทุกท่าน คนอัศจรรย์ ต้องรวย แบบอัศจรรย์ ไม่ต้องซีเรียส ถ้าดอกบัวหมด
ก็คือ หมด เราก็ได้แค่ อนุโมทนากับเขา
เพราะฉะนั้น
ทำก่อน ก็ได้ก่อน
อย่าทำแค่ดอกเดียว ต้องทำให้ครบ สมาชิกทุกคนในบ้าน ถ้ามีกำลัง ก็ทำไปเลย อย่าคิดเยอะ บุญดอกบัว บูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ใช่หาทำ กันได้ง่ายๆ
บุญเกิดขึ้น ตลอดเวลา 24น.

เป็นปกติที่ เทวดา และ กายละเอียด จะมาสักการะบูชา พระเจดีย์ อย่างเช่น พระเจดีย์จุฬามณี เทวดาเขายังสร้าง เขาไม่ได้สร้างโบสถ์ แต่สร้างเจดีย์ แสดงว่า พระเจดีย์ มีความสำคัญ พระเจดีย์จุฬามณี บรรจุพระเกศาของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระมหาเจดีย์ ทัตตชีโว บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ให้มนุษย์และเทวดา ได้สักการะบูชา ด้วยดอกบัวนี้ ไปตลอดอนันต์ นิรันดร์กาล

 


โอวาท คุณครูไม่ใหญ่