ปฏิบัติธรรม ต้องฝึกหัดตัดใจ

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2557

 

ปฏิบัติธรรม ต้องฝึกหัดตัดใจ
 

 

      ในการปฏิบัติธรรม เราต้องฝึกหัดตัดใจ หักใจ ห้ามใจ ปล่อยวางความคิดของเราเอาไว้   สลัดภารกิจ ทั้งหลายในชั่วขณะ ที่เรากำลังปฏิบัติธรรม


      ทิ้งให้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียว ในโลก หัดเอาไว้ทีละเล็ก ทีละน้อย ใหม่ ๆ ก็ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เมื่อเราฝึกฝนบ่อย ๆ ต่อไปก็จะทำได้
 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร