ต้องหาจุดสบายให้เจอ

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2557

 
 
"...ต้องหาจุดสบายให้เจอ"
สบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อน

...ถ้าไม่เจอจุดสบาย
เราจะเบื่อในการนั่ง
ไม่อยากจะนั่ง

..ให้หาจุดสบายให้เจอ
กายสบาย ใจสบายมันก็ง่าย
รักษาอารมณ์สบายให้ได้ต่อเนื่อง
แล้วเราจะเข้าถึง
สิ่งที่เราอยากจะเข้าถึง ฯลฯ...

 
 
 
ปฎิบัติธรรมกับคุณครูไม่ใหญ่เวลา 13:00 น.19 พ.ย.57

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร