คนจะรวยต้องมีบุญ

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2557

 
 
คนจะรวยต้องมีบุญ 
บุญเก่า เราไม่รู้ว่ามีมากน้อย
เพียงใด  ถ้ายังไม่มีดวงตา
เห็นธรรม  ต้องสั่งสมบุญใหม่ 
แล้วหมั่นนึกถึง  เพราะบุญเป็น
บ่อเกิดแห่งความสุขและความ
สำเร็จ  ทำใจให้ใส ๆ ดวงบุญ
จะได้ใส ๆ  อธิษฐานให้บุญ
บันดาล  ให้มีช่องทาง 

ถ้าหากเรานึกถึงบุญ  ใจก็จรด
ที่บุญ  กระแสธารแห่งบุญ
ก็จะไหลมาที่ตัวเรา 

เมื่อบุญเต็มที่  ก็สามารถดึงดูด
สมบัติมาได้

บุญ  เป็นเหตุแห่งความสำเร็จ 

อย่างอื่น เช่น ความรู้ ความสามารถเป็นเพียงตัวประกอบ 

แต่จังหวะที่ดีจะมาถึงเรา และ
ถ้อยคำที่มีพลังให้สำเร็จได้ 
ต้องอาศัยกำลังบุญ 

คำพูดประโยคเดียวกัน

คนมีบุญพูดกับคนไม่มีบุญพูด 
ให้ผลต่างกัน 

คนมีบุญ เงินมาหา 
แต่คนบุญน้อยต้องไปหาเงิน 
แล้วหาไม่ค่อยได้ 

คนมีบุญมีหนูตายตัวเดียว 
ยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์
จนเป็นเศรษฐีได้

คนมีบุญต้องทำบุญแบบพิเศษ 
แบบโชติกเศรษฐี  นำรัตนชาติ
ออกมากอง 

ใครเป็นเศรษฐี ให้  ๑  กำมือ 
ถ้าไม่ใช่เศรษฐีก็ให้  ๒  กำมือ 
๓  กำมือ 

ท่านเป็นมนุษย์อัศจรรย์จริง ๆ 

ใครจะมีหัวใจเหมือนท่านยากมาก
ทีเดียว 

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)