เราจำเป็นต้องรวย

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2557

 

 

   เราปลื้มกันไหมจ๊ะ ที่เราจะได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว  พระผู้มีพระภาคเจ้านอกจากจะสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษแล้วยังสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้


     เราคงจำได้ ท่านไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงส์ด้วยกายหยาบนะจ๊ะ แต่ท่านปรับกายหยาบให้ละเอียดเท่ากับความละเอียดภายใน แว้บ ไปโปรดพุทธมารดาด้วยกายมหาบุรุษ ซึ่งชิ้นส่วนหนึ่งที่เราจะไปอัญเชิญคือกายที่ไปมาแล้ว


     วิธีการปรับกายให้ละเอียดพุทธองค์ก็บอกไว้แล้ว ครั้งหนึ่งตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟัง  ตถาคตเจ้าไปโปรดพรหมที่พรหมโลกด้วยกายหยาบนี้


     พระอานนท์ฟัง จริงหรือพระเจ้าค่ะ  มันไม่ธรรมดา เพราะพรหมโลกอยู่สูงกว่า ละเอียดกว่าสวรรค์เยอะแยะ พระพุทธองค์ก็ตรัสเล่าให้ฟังถึงวิธีการ จริงอานนท์ ตถาคตเจ้าไปพรหมโลกด้วยกายหยาบนี้


     สมัยใดที่ตถาคตเจ้าเข้าธรรมกาย เพ่งกายในจิต เพ่งจิตในกาย  คือท่านเข้าธรรมกายแล้วก็ดูจิตดวงใสๆด้วยใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส สมัยนั้นกายของพระตถาคตเจ้าจะสว่างเหมือนเหล็กที่ถูกไฟเผา จะรุ่งเรืองอย่างนั้น และจะฟ่องเบาเหมือนดอกผักโขมที่ลอยไปในอากาศได้ แล้วก็นึกไปที่พรหมโลก  ที่เราจะไปอัญเชิญนี่แหละจะ!!


     เพราะว่าท่านมีธาตุอันบริสุทธิ์มากๆ ก่อนจะไปอัญเชิญเราก็ต้องไปกลั่นให้ใจใสๆ เราก็ต้องไปต้อนรับพุทธบุตรด้วย  เราจะต้องไปปลิดกลีบดาวรวยให้คุ้นกับคำว่า"รวย"


     เราจำเป็นต้องรวย ไปปลิดแล้วก็โปรยด้วยใจที่ปลื้มใสๆ ให้ใจมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยใจใสๆ เพราะฉะนั้นไม่ต้องลามาเลย  ชวนเจ้านายมาด้วย


 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
ในโรงเรียนอนุบาลฯ โดย ...สิริวรรณี ภูประเสริฐ
22 พ.ย. 2557

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร